Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud

Kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO.

Dostęp do systemu OGNIVO umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.

Lista banków, które uczestniczą w zakresie elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników obejmuje 27 banków komercyjnych oraz 154 banki spółdzielcze z całej Polski.