Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud

Kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Zastawów.