Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – kancelaria korzysta z systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym.